Przetwornik ciśnienia

Przetwornik ciśnienia lub czujnik ciśnienia to urządzenie mierzące ciśnienie w cieczy, cieczy lub gazie. Przetworniki ciśnienia są zwykle używane do pomiaru ciśnienia wewnątrz maszyn przemysłowych w celu ostrzegania użytkownika przed wystąpieniem katastrofy. Mają wiele różnych zastosowań, z których większość ma charakter przemysłowy lub samochodowy. Przetwornik ciśnienia jest łatwo rozpoznawalny, ponieważ jest okrągłym miernikiem o różnych kolorach, które reprezentują różne poziomy ciśnienia. Chociaż przetworniki ciśnienia są podobne do innych mierników, są one niezbędne w wielu zastosowaniach, w których są wykorzystywane.

Jak działa przetwornik ciśnienia

Istnieje ponad 50 typów przetworników ciśnienia, z których wszystkie działają inaczej. Dlatego trudno jest opisać, jak wszystkie z nich działają w ramach tego artykułu. Na przykład przetworniki ciśnienia, które mierzą szybkie zmiany ciśnienia, zależą od materiałów piezoelektrycznych - materiałów, które są zdolne do przekształcania siły mechanicznej w postaci ciśnienia w prąd elektryczny. Z drugiej strony, czujniki ciśnienia z czujnikiem ciśnienia bazują na ciśnieniu czystego powietrza, aby przesuwać rzeczywisty miernik i można go skalibrować do określonego ciśnienia atmosferycznego.

Aplikacje

Przetworniki ciśnienia są stosowane w szerokim zakresie zastosowań. Są one stosowane w maszynach do ostrzegania operatorów maszyn o wysokim ciśnieniu przed wystąpieniem katastrofy. Przetworniki ciśnienia zapewniają również, że maszyny nie wytwarzają zbyt dużego lub zbyt małego ciśnienia podczas produkcji. Przetworniki ciśnienia mogą być używane w połączeniu z innymi urządzeniami do pomiaru głębokości, wysokości, przepływu wody, a nawet spadku ciśnienia, aby zapobiec wyciekom w systemie.

Zalety

Przetworniki ciśnienia mają kilka ważnych zalet, których nie zapewniają inne rodzaje mierników. Na przykład, przetworniki ciśnienia bezpośrednio mierzą poziomy ciśnienia, jak również różnice ciśnienia. Przetworniki ciśnienia mogą wytrzymać praktycznie każde otoczenie i mogą nawet całkowicie zanurzyć się w wodzie. Są one wykonane z materiałów piezoelektrycznych, które są odporne zarówno na promieniowanie, jak i pola elektromagnetyczne. Przetworniki ciśnienia można również podłączyć do innych systemów, takich jak obwody elektryczne, i można je kalibrować w celu pomiaru ciśnienia względem ciśnienia atmosferycznego.